За Нас

bulfa.alle.bg
Сега, когато на един GOOGLE разстояние от нас се плиска безбрежен океан от информация, проблемът вече не е как да се запасим с повече "вода", а да научим децата си как да откриват всред безбройното множество от песъчинки златните люспици на истинското знание и да ги превръщат в слитъци, с които да обогатяват националната и световната съкровищница. 
Проф. Ангел  Смрикаров
Русенски Университет 
Център за иновационни образователни технологии 

Тази година Българска Франчайзингова Асоциация празнува  своята 25 та  годишнина!

Здравейте предприемчиви българи и българки, 

след  25 годишно присъствие на българския пазар, ние експертите и консултантите от Българска Франчайзингова Асоциация преценихме че има какво още да дадем на нашите по млади или сега стартиращи предприемачи - а именно една добре селекционирана база от данни за франчайз концепции от Европейския пазар, от която   при правилен подбор от Ваша страна 

- на концепцията 

-  на франчайзодателя, лицензодателя, партньора 

-  на Вашия личен бизнес консултант или ментор, от когото се възхищавате или на когото  безрезервно вярвате, 

-  на Вашия личен финансов консултант, бизнес ангел,  спонсор, банка, микрофонд или фонд за рисково финансиране 

може да получите  летящ старт, но най вече устойчивост в дългосрочен план / поне за период от 5 години/ на   Вашето бизнес начинание ! 

От огромния ни опит  /сумарно над 100 години/ като бизнес консултанти на български и международни франчайз мрежи Ви пожелаваме самокритичност,постоянство и   вяра в себе си, че сте поели по правилния път ! 

И най вече,не се отказвайте, пътешествието си заслужава ! 

С пожелание за попътен вятър 

д-р инж. Любка Коларова 

Председател Българска Франчайзингова Асоциация 


Връщайки се назад във времето, си спомням с какъв трепет и радост я създадохме - бяхме шепа луди глави, на които никой не вярваше… и къде явно, къде неявно ни се присмиваха, спореха с нас, мъчеха се да ни слагат прът в колелата, на нашия набиращ все по-голяма скорост и увеличаващ се влак от съмишленици, приятели и партньори.

Затова и тук няма да пиша повече за това кои сме ние.

С две думи: Ние сме редовите "скрити шампиони" на България - представители на микро- и малки фирмички от цялата страна, фрилансери -  бизнес консултанти, адвокати, ИТ-специалисти, счетоводители, одитори, банкери, финансисти, маркетолози. Всички ние, които не сме непременно под постоянните светлини на медийните прожектори, но които помагат на най-добрите да продължават да проправят пъртината и да утвърждават предприемачеството в България като най-висока ценност. Ценност, на която всеки нормален гражданин на тази страна, ако не си слага сам прът в колелата на собствената си кола, може да се научи! Всъщност това е най-ценният урок, който и ние научихме през годините, събирайки ум и разум от най-добрите в света.

Затова е и огромна радостта ни, че щафетата вече се поема от младите, които са и по-образовани, и по-бързи, и по-смели!

Което е повече от нормално и естествено! От нас се изисква да им се доверим и да им подадем ръка, защото

 

БЪДЕЩЕТО ИМА НУЖДА ОТ НАШИЯ ОПИТ !

 

С уважение: д-р инж. Любка Коларова

                  /председател Българска Франчайзингова Асоциация/

Управляващ екип на Българска Франчайзингова Асоциация

Пълния списък на членския състав на BULFA, можете да получите при поискване. Моля, изпратете ни меил! 

Всичко стартира с умното управление на семейните финанси !

bulfa.alle.bg
bulfa.alle.bg

НА ФОКУС: ПРОГРАМА ЗА ВСИЧКИ

bulfa.alle.bg

Програма „Еразъм“ подкрепя и отразява многообразието на обществото в Европа. Програмата не само дава възможност на хората да открият нова култура, тя също така изгражда мостове между хора и места. Хора от най-различни среди се възползват от програмата — от студента, чието семейство живее в същия регион от поколения, но остава изключено от обществото, до новопристигналия, избягал от конфликт в родната си държава. Допълнително финансиране се предлага също на хора, които се сблъскват с повече пречки — психологически, физически и финансови — от своите връстници. Само през 2014 и 2015 г. повече от 35 000 студенти във финансово неравностойно положение са участвали в образователен обмен, а други 120 000 души — в проекти за мобилност на младежи.

Развитието на програмата през последните 30 години също така позволява на повече хора да се включат. Има възможности за доброволци, стажанти в професионалното образование, учащи се от всяка възраст и много други. Онлайн платформите за сътрудничество като eTwinningEPALE, и порталът за училищно образование дават възможност на хора с най-различен произход да се включат в изграждането на едно по-сплотено европейско общество. Например чрез онлайн езиковата подкрепа по „Еразъм+“ се подпомага интеграцията на бежанците в системите за образование и обучение в Европа и се осигурява развитието на техните умения.

Щом за 30 години сме постигнали всичко това, представете си какво можем да направим през следващите 30 години и колко хора могат да променят живота си чрез опита по програма „Еразъм +“.

bulfa.alle.bg

Кариерни перспективи Програма „Еразмус“: рекорден брой студенти получават стипендии от ЕС за обучение или стаж в чужбина

Обучението и стажът в чужбина стават все по-важни за работодателите. Студентите, преминали стаж или обучение в чужбина, намират по-лесно реализация на пазара на труда, сочи ново проучване на ефекта от програмата на ЕС за студентска мобилност „Еразъм“. Събрани са мненията на 80 000 души, сред които студенти и работодатели. Данните сочат, че вероятността кадрите с опит в чужбина да бъдат дълготрайно безработни е наполовина по-малка в сравнение с тези,които учат и работят само в родината си.
Пет години след завършване на образованието, равнището на безработицата на струдентите по " Еразъм" е по ниско с 23 процента спрямо останалите младежи !

Според независими експерти,изготвили доклада,причината за това е,че освен знания в определена област стажът в чужбина дава основни общоприложими умения, който са високо ценени от работодателите .

Оказва се,че 92% от представителите на бизнеса оценяват високо умения,които лесно се натрупват при престой в мултикултурна среда -
bulfa.alle.bg

Защо роботиката е важна? Къде са програмирането и техническите науки?

Приключихме успешно проекта " Бизнес уроци, ориентирани към международно взаимодействие – WIN-WIN "/печелиш ти,печеля аз /


Целта на международния проект „Бизнес уроци, ориентирани към международно действие – WIN-WIN” по програма Еразъм +, инициирана и подкрепена с реални действия от страна на Българска Франчайзингова Асоциация през 2014 г.е разработването на  училищни учебни програми за средното образование, в партниращи училища  от България,  Полша  и  Германия В проекта се отделя специално внимание на действията  на  малкия и среден бизнес  към интернационално присъствие в рамките на Европа и в тази връзка въвеждането на ориентирано към бизнес практиката  обучение по предприемачество за средния гимназиален курс 8-12 клас.
Чрез създаването на училищни компании  като един възможен инструмент, за нтегрирано предприемаческото мислене в училищните програми по  методологическо-дидактически начин.
се цели да се  развият необходимите методологическо-дидактически и предприемачески компетенции в учителите. , както и в  техните възпитаници -учениците!


Партниращите институции IOB www.ioeb.de  от Германия (проектen -координатор), RODN RECTUS от Полша и ВСУ „Черноризец Храбър” от България разработиха интернет-базирана концепция за обучение на учители-ментори на училищни компании.с наименование  "Икономическо образование, уроци за учебни компании: теория и практика за създаване и устойчиво развитие на учебни компании". Концепцията за обучението на учителите специално ще наблегне  на ролята  за междукултурния обмен и споделянето  на опит между  училищните компании и темата за икономическото образование, като задължителен елемент  в образованието на подрастващитев  в един все по бързо глобализиращ се свят  и подготовката на последните за успешната им  бъдещата  професионална реализация 
Проектът включва разработването на пет модула, включително обучение и учебни материали за подпомагане на процеса на създаване на учебни компании в партниращите училища.

.

E commerce Academy - Каква техника да използваме ,когато стартираме е - академията си

Франчайзингът е най-успешният и рентабилен бизнес модел, който е познат на съвременния свят.

bulfa.alle.bg

Франчайзингът е най-успешният и рентабилен бизнес модел, който е познат на съвременния свят. Доказано най-ниско рисковият начин за започване на собствен бизнес. През 60те години франчайзингът бързо навлиза в Европа предимно в отраслите хотелиерство, ресторантьорство, търговия с козметика, облекло, обувки, както и при извършването на определени услуги – химическо чистене, даване на автомобили под наем и др.

Франчайзополучател - успешният старт

В нашата страна често пъти обаче той не се разглежда, като алтернатива на започването на самостоятелен бизнес. Много от нашите сънародници не отчитат факта, че притежанието на франчайз лиценз им позволява да правят бизнес за себе си и в същото време да не са сами в това начинание. Да, вярно е, че се заплащат франчайз такси, но постоянната помощ и подкрепа, както и ноу-хау, което франчайзодателят предоставя са безценни. От друга страна работещия бизнес модел, който франчайзодателят предоставя ще Ви спести много средства, лутане из дебрите на търговската дейност и време, което също струва пари. В някои случаи даже много повече, тъй като процеса по разработване на всяко ново бизнес начинание е съществен и често пъти става главната причина за фалит, защото през цялото това време всички разходи са от инвестиционния бюджет. Както се казва - няма нужда да откривате топлата вода!

Ако погледнем статистиката, то тя е достатъчно красноречива, защото след петата година от започването на собствен бизнес самостоятелно остават да работят едва 20 % от фирмите, докато при тези, които са започнали собствен бизнес чрез франчайз процента е 82 %

Франчайзодател - едно ново начало

Запознайте се с Атанас Вилнер - български предприемач ,продал франчайз в Китай.Съдействие да се позиционира предприемачът на този пазар става с подкрепата на маркетинг директора на БФА инж.Валентин Кръстев

За скоростната щафета във франчайзинга-мастерфранчайзодателя!

Или закупуването на мастерправа и създаването на национална мрежа на световен бранд и марка

Добре е потенциалния инвеститор -мастер франчайзодател или простичко казано, човекът, който се нагърбва да  закупи  наложила се вече в  глобален или по голям регионален мащаб фирмена марка и ноу хау , с цел изграждане  на национална мрежа  от бизнес партньори, работещи под логото на тази фирмената марка и име

,-да има достатъчно търговски , жизнен  и социален опит в бизнес сектора , в който иска да закупи франчайз права, 
- да прецени спрямо възрастта си, семейните си и професионални изяви и ангажименти, може ли , а и  иска ли да управлява мрежа от независими бизнес партньори , които той ще трябва да открие  и приобщи към  закупеното от него фирмено ноу хау и право за ползване на фирмената марка., 
-както и в състояние ли ще бъде да задържи и развие поне в продължение на 10 години, , както своя,така и  бизнес успеха на своите франчайз последователи и партньори в национален мащаб.

Въпроси с повишена трудност, които  обаче не е добре да се подценяват.


Още повече, че тук сделката е подобна на "брачната" такава -и този, които ви предоставя марката и името си, както и цялото си ноу хау, ще провери обстойно всичко, а и ще иска "химията" между вас  да съвпада, т.е. да е убеден, че вие сте в състояние да работите честно и почтенно и да се грижите професионално за разрастващото ви се семейство от ваши последователи и бизнес партньори на пазара, на който работите!

Да се учим от най добрите предприемачи на Германия - Юрген Даво - създател на франчайз веригата Town&Country Haus

Препоръчваме Ви да прочетете: "Честната игра във франчайзинга- правила за партньорския успех "

bulfa.alle.bg

Книгата е наръчник както  за предприемачи, избрали формата на коопериране чрез франчайзинг на българския пазар, така също и  за предприемачи, които активно търсят  новите форми на международно разпределение на труда и кооперирането  ,с цел. успешната си  международна експанзия и излизането на нови пазари.

Съпътстващи слова : Заедно да учим, заедно да растем. Образованието прави икономиката силна.

  Постоянно увеличаващия се международен конкурентен натиск, поставя днес икономиката пред големи предизвикателства.

·                     За да остане икономичесеското представяне в немско говорящите страни добро и това да се запази и занапред, аз смятам за " задължително" отреждането на централна роля на образованието и преквалификацията в политиките за развитие на трудовия пазар и устойчива заетост.

·                     Въпреки това смятам,че е недостатъчно само да се говори за това и да изливаме без план пари в образователните ни системи и по този начин да "помпим" пазара на труда и икономиката изкуствено!

·                     Целта е да се търсят иновативни и ориентирани към бъдещето концепции, които издържат на всякакви гаранции за качество, защото образованието от години не е само национална тема. Демократизирането на образованието чрез електронните медии поставят обучителните институции на "бурния" вятър на международната конкуренция. Особено от позициите на заплашващото ни "изтичане на мозъци" ( brain drain), Европа тук трябва да действа светкавично.

      Ние не можем да си позволим да загубим най големия си капитал - човека !

·                     Предприемачите и предприемачките тук носят една особена отговорност. Особено когато става въпрос за това да се услени достъпа до обучение и преквалификация. Аз съм убеден,че който днес пести от образование и преквалификация, той утре ще обеднее културно и икономически . Това ние не трябва да го допуснем по никакъв начин,тъй като образованието и преквалификацията са ключът към успеха!

·                     Затова образователните инициативи на Сенатът  по икономика към Община Виена са ориентирани към икономическите и обществени предизивикателства на нашето време и предлагат конкретни решения за тях.

·                     Сенатът прави това съвсем конкретно в рамките на създадения за целта "Импулсен форум ОБРАЗОВАНИЕ" с помощта на собствени разработени от нашите образователни експерти

·                      планови игри,

·                      инициативи за обучаеми ,

·                     и  кооперационни проекти ,

·                     както и чрез инициативи на обучителни институции и обучаващи партньори от сенатските среди.

·                      

·                     Това са само някои конкретни примера как сенатът изпълнява обществения си ангажимент по отночение на делигираните му права на обучение.

 

ТРАНСФЕРЪТ на знания - ключ към общия франчайз успех!

·                     Един от нашите кооперационни партньори и отличен франчайз експерт е нашата "сенаторка" магистър Валтрауд Мартиус . Съвместно с нея, сенатът се ангажира за една осъзната и устойчива икономическа политика.

·                     Франчайзингът е стъпваща на идеята за партньорството концепция, която идея напълно кореспондира на идеала на нашия Сенат.

·                     Ако човек заложи на съществените аспекти на една еко- социална пазарна икономика чрез "справедлив" (fair) франчайзинг, то човек бързо разпознава,че тази система във особена степен е удачна за реализацията на устойчиви процеси и систмено мултиплициране. За осветляване на тези ключови конкуретни предимства на франчайз системите магистър МАртиус, съвмсестно с големи успешни франчайзодатели на немския пазар инициира съвместно с частен Университет "Шлос Сеебург" на езерото Валтер изследователски проект на тема

·                      

·                     "ФРАНЧАЙЗИНГЪТ В ПОЛЕТО на напрежение между повторението и иновациите "

      Фокусът тук е върху трансферът на ноу хау във франчайз системите, защото най вече той е решаващия фактор за успех във франчайз мрежите.

  Без ноу хау "споделяне" и комуникация не могат да се постигнат никакви синеригии. Ние хората имаме нужда от съпричастност и междуличностен контакт и обмяна на опит, за да межем да учим един от друг и да можем да продължим успешно да се развиваме.

 

Централно предизивкателство за фирмите аз виждам в това, да се използва наличното знание и същевременно с това да се създава ново знание ,с цел  осигуряване на  иновационната и " животогенерираща" способност на фирмите да са конкурентни и устойчиви в диманично развиващия се глобален пазар

От тази гледна точка, резултатите от изследването са особено важни, давайки картина на репликационните (повторяемите ) процеси най общо , както и как тези процеси могат да се използват и пренесе натрупаното ноу хау ефективно и върху други фирми.

Аз благодаря на магистър МАртиус за този успешен проект, защото тя чрез него допренесе за нов стойностен принос в областта на франчайзинга.

Сенатът по икономика на ВИена цени и има нужда от такива ангажирани хора като Валтрауд МАртиус, които "влагат" своята ключова компетентност за общото благо и всекидневно развиват.

Аз се радвам от сега за бъдещите наши съвместни проекти, които ние съвместно ще създадем и задвижим!

Ханс Харер

Председател на сената по икономика към община Виена  

 

 

   
ОТКЪС ОТ КНИГАТА.
"Честната игра във франчайзинга- правила за партньорския успех "
от ГЛАВА
Услугите на франчайзодателя за неговите партньори, ИЛИ 
 За стандартите за качество във франчайзинга и как те улесняват оперативната работа на франчайзполучателите както  и 
за  баланса на партньорските взаимоотношения франчайзодател - франчайзполучател


Защо много франчайзи системи " замръзват "на 25, 50 или 100  франчайз партньорски компании, въпреки че пазарът предлага много повече потенциал ?
От един определен размер  нататък франчайз мрежата се "препъва"  най често в собствената си организация на работа .

 Процесите стават неефективни,допускат се все повече  грешки и удовлетворението на франчайз партньорите от работата на франчайзодателя , в  така организираната от него франчайз централа, започва да пада! Франчайзополучателите започват да се чувстват пренебрегнати и са  все по-малко мотивирани,  на местно ниво да прилагат предписаните им ""правилни "франчайз стъпки.  Така  мрежата на франчайз получателите започва да определя дали  франчайзодателя  и неговата франчайз идея са пазарно устойчиви и носещи им освен сигурност, най вече необходимия им пазарен и бизнес успех! Огнено кръщене за всеки един франчайзодател !

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg